Używasz niewspieranej wersji przeglądarki! Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnych przeglądarek (Google Chrome lub Mozilla Firefox) dla poprawnego wyświetlania serwisu.

Zamknij

dentsu aegis network

POLSKA

Dostępność

Dostępność

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie witryny internetowej, która sprzyja integracji i jest dostępna dla wszystkich grup użytkowników. Na tej stronie wyjaśniamy:

  • co robimy, aby zapewnić wysoką dostępność naszej witryny internetowej;
  • jakie funkcjonalności wprowadziliśmy, aby zwiększyć jej dostępność;
  • co zrobić w przypadku pytań lub uwag.

Nasze podejście

Wierzymy, że nasza witryna internetowa spełnia lub wykracza poza wymagania określone dla poziomu zgodności A w wytycznych World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0.


Funkcjonalności zwiększające dostępność

DOSTĘP PRZY POMOCY KLAWIATURY

Na stronach umieściliśmy łącza pozwalające użytkownikom na przejście do głównej zawartości strony – w efekcie zapewniliśmy bezpośredni dostęp do treści nie tylko poprzez menu nawigacyjne.

ROZMIAR TEKSTU

Rozmiar teksu można dostosowywać za pomocą opcji zmieniania wielkości tekstu dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej: Widok – Rozmiar tekstu.

ALTERNATYWNY TEKST OBRAZÓW

Wszystkie obrazy posiadają odpowiedni tekst alternatywny.

NAGŁÓWKI

Nagłówków HTML użyto do odzwierciedlenia struktury strony. Nagłówki HTML – w połączeniu z innymi technologiami wsparcia – pozwalają użytkownikom na poruszanie się po stronach od nagłówka do nagłówka. 

TEKST ŁĄCZ

Teksty wszystkich łącz są zrozumiałe nawet w oderwaniu od kontekstu. Wszystkie łącza są jasno oznaczone poprzez zastosowanie stylu odmiennego niż w przypadku pozostałych treści.

NIEZALEŻNOŚĆ OD JĘZYKA JAVASCRIPT

W przypadkach zastosowania języka JavaScript lub innych skryptów do nawigacji lub do innych funkcjonalności, zapewniono alternatywny mechanizm na wypadek sytuacji, gdy przeglądarka nie obsługuje tych skryptów.

ODPOWIEDNI KONTRAST

Sprawdziliśmy kombinacje kolorów tekstu i tła, aby zadbać o wystarczający kontrast pomiędzy nimi. Zadbaliśmy również o to, aby informacje nie były przekazywane wyłącznie za pomocą koloru.

ARKUSZE STYLÓW

Użyliśmy kaskadowych arkuszy stylów (CSS), aby kontrolować sposób prezentacji stron. Wykorzystaliśmy prawidłowo zorganizowane znaczniki treści. Informacje na stronie można przeglądać i czytać nawet wtedy, gdy arkusze stylów nie są obsługiwane lub jeżeli ich obsługa jest wyłączona.

WYKRESY CEN AKCJI

Na naszej stronie dostępna jest również wersja wykresów cen akcji z dużymi czcionkami. Ponadto stworzyliśmy wersję tego narzędzia odpowiednią dla osób cierpiących na daltonizm – w tej wersji użyto kolorów, które zapewniają wysoki kontrast. Dostępny jest również tekstowy odpowiednik tego narzędzia.


Pytania i uwagi

Jeśli mieliby Państwo trudności w dostępie do informacji znajdujących się na naszej witrynie lub jeśli chciałbyś podzielić się z nami swoimi uwagami, chcielibyśmy je usłyszeć. Skontaktuj się z nami.